RUHA Danışmanlık Şanlıurfa
 
 

Hizmetlerimiz;

 • Fizibilite hazırlığı;

Fikriniz ve projenizin güncel ekonomik şartlarda ve ilerde oluşabilecek olumsuzluklar karşısında ki dayanımı ve sürdürülebilirliğini belirleriz.

 • HİBE ve Kredi sağlamak;

Projenizi gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğunuz ön yatırım ve işletme sermayeleri gibi hususlarda ekonomik olarak % 50-70 aralığında hibe, % 100 kredi ihtiyaçlarınızı gidermek.

 • KKYDP HİBELERİ;

Kırsak Kalkınma Yatırım Desteklenmesi Programına, Proje Sunmak ve Yürütücülüğünü yapmak.

 • TKDK HİBELERİ;

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Proje Sunmak ve Yürütücülüğünü yapmak.

 • KOSGEB HİBE ve Kredileri;

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi) Projelerini hazırlama ve Yürütmek.

 • TEŞVİK;

Yatırım Teşvik belgesinin alımını sağlamak.

 • BELGELENDİRME;

Firmanızın ihtiyacı olan izin ve lisans belge danışmanlığı.

 •   - Proje Tasarım ve Yönetimi  
 •   - Yönetim Danışmanlığı  
 •   - Stratejik Planlama Danışmanlığı  
 •   - AR-GE Hibe ve Destekleri için Danışmanlık  
 •   - KOSGEB Hibe Danışmanlığı  
 •   - Kırsal Kalkınma Proje Danışmanlığı