RUHA Danışmanlık Şanlıurfa
 
 

Neler Yaparız;

 

  • Projelerinizin, fikirlerinizin fizibilitesi,
  • Proje ve fikirlerinize HİBE ve Kredi sağlamak,
  • Bölgesel Kalkınmanın önünü açmak,
  • KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı) Projelerini hazırlama ve Yürütmek, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Projeleri)
  • TKDK (Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) Projelerini hazırlama ve Yürütmek, (Avrupa Birliği Fon Desteği, IP)
  • KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi) Projelerini hazırlama ve Yürütmek, ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
  • Yatırım Teşvik Belgesinin alımı ve yürütücülüğünü yapmak,
  • DAP, GAP, KOP projelerinin hazırlanması, sunumu ve yürütücülüğü.
  • Fikrinize değer katmak.